08-11-2017 | Bezoek Daltonschool Het Lover | Afdrukken |

Op 8 en 10 november zijn de klassen van Daltonschool Het Lover op bezoek geweest in onze kazerne. In het kader van het lespakket met betrekking tot brand(veiligheid) zijn de groepen langs gekomen en hebben ze uitleg gehad over de Astense brandweer. Als dank hiervoor hebben we een mooie fotocollage mogen ontvangen.