21-04-2020 | 06:45 | 043. VC2 assistentie bosbrand, GRIP 3, Halte, Deurne | Afdrukken |

Omdat de bosbrand van gisteren (zie uitruk 041) nog niet uit was mocht de VC2 opnieuw uitrukken naar de Mariapeel om daar assistentie te verlenen. In de nacht had de 'handcrew' uit Overijssel de brand verder bestreden. In de ochtend is door de brandweer uit onze regio verder gewerkt.

De VC2 heeft onder andere de contacten gelegd met het drone-team, de politie-heli, Staatsbosbeheer, de Handcrew uit Overijssel en uiteraard de eigen brandweer eenheden.

Vandaag is de brand dermate erg uitgebreid dat er multidisciplinair is opgeschaald naar een GRIP 3.

Voertuigen: 5692 - OVD - HOVD - 5691 - 5091 - 5384 - 5193 - 5198 - 5498 - AGS
Prio: 2
Oorzaak: eerder bosbrand van gisteren (zie uitruk 041)