Contact

Brandweerkazerne Asten:              Correspondentieadres:

Floralaan 20,                                     Postbus 242, AE Eindhoven
5721 CV Asten                              
Contactformulier

 

Zoeken

Over ons

Kazerne in beeld

Over de Jeugdbrandweer Afdrukken E-mail

Wat is de jeugdbrandweer:

De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot 18 jaar die op de een of andere manier interesse voor de brandweer hebben. Bij de jeugdbrandweer ligt de nadruk op het sportief bezig zijn en het spelenderwijs leren van de beginselen van de organisatie en werkwijze van de brandweer. Het voornaamste is dat zij als team met elkaar leren werken en weten wie wat doet en blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Dit gaat op voor de jeugdbrandweer, maar ook later voor de ‘grote’ brandweer.’

Organisatie van de jeugdbrandweer:

Medio 2004 werd door de gemeente ingestemd met de nota jeugdbrandweer Asten en het daarbij behorende budget. Dit betekende dat begin 2005 een begin gemaakt kon worden met het opstarten van de jeugdbrandweer in onze gemeente. De jeugdbrandweer maakt vanaf de regionalisering onderdeel uit van de brandweer van post Asten van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost die de aangelegenheden aangaande de jeugdbrandweer heeft gedelegeerd aan een hoofdleider binnen onze post. Ondertussen zijn de jeugbrandweren van Asten en Someren samengegaan tot één club. De hoofdleider wordt ondersteund door enkele andere korpsleden die samen de leiding vormen van de jeugdbrandweer. De jeugdbrandweer Asten bestaat in eerste instantie uit een juniorenploeg (11 t/m 16 jaar) die mogelijk kan doorgroeien tot een aspirantenploeg (16 t/m 18 jaar), waarna er een nieuwe juniorenploeg opgestart kan worden. Inmiddels is gebleken dat we een solide basis hebben waardoor uitbreiding mogelijk is geworden.

Verzekering en keuring:

Voor onze jeugdleden is in principe op dezelfde basis een verzekering afgesloten als de verzekering van het grote korps. De verzekering is alleen van kracht wanneer het jeugdlid ten dienste van de jeugdbrandweer de woning verlaat, tot het moment dat hij/zij via de kortst mogelijke route daar terug is gekeerd. Tevens bestaat er voor leden en ouders/verzorgers bij eventuele problemen de mogelijkheid een onafhankelijk vertrouwenspersoon in te schakelen.

Een medische keuring is eveneens noodzakelijk.

Financiën:

De jeugdbrandweer wordt deels gefinancierd door de gemeente Asten. Hiervoor is een budget vastgesteld dat eventueel jaarlijks kan worden herzien. Zo moet er rekening gehouden worden met kosten voor onderhoud van materieel en aanschaf van kleding en inschrijfgeld voor de wedstrijden. Aan het lidmaatschap van de jeugdbrandweer zijn kosten verbonden. Deze kosten bestaan uit een bedrag van € 30,- per jaar, ofwel € 2,50 per maand.

De opleiding:

De opleiding van de jeugdleden wordt verzorgd door leden van het brandweerkorps.

Deze leden hebben zich op vrijwillige basis beschikbaar gesteld en zijn allen in staat met jongeren om te gaan. De opleiding is erop gericht om de jongeren op een sportieve en speelse wijze de beginselen van de brandweer bij te brengen door zowel praktische als theoretische lessen die gegeven worden op en ronde de brandweerkazerne.

Oefendagen:

De jongens en meiden van jeugdbrandweer Asten-Someren oefenen elke 2 weken op donderdag van 19:00 tot 21:00 uur. Bij speciale evenementen kan hiervan afgeweken worden. Aan het begin van ieder seizoen zal er een lesschema worden uitgereikt. In het geval er niet geoefend wordt of dat er op een andere dag een oefening of activiteit zal plaatsvinden worden de ouders/verzorgers hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

De jeugdleden zijn verplicht te komen oefenen. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor een jeugdlid niet in de gelegenheid is te komen, dit vernemen we dan graag, indien mogelijk tijdig, van de ouders/verzorgers.

Tijdens de oefenmomenten worden de nodige leermiddelen en lesmaterialen ter beschikking gesteld. Voor de theoretische lessen zal gebruik worden gemaakt van een lesboek. Voor de praktijk oefeningen zal een compleet ‘bluspak’ ter beschikking worden gesteld en zal er geoefend worden met de bij de brandweer aanwezige materialen. De jeugdbrandweer Asten-Someren beschikt over een eigen bandweervoertuig.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met brandweer Asten. Dit kan onder andere via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 
adultporn