20-05-2016 | 14:00 | Nieuwe bronzen klok voor 'ons Fordje' dankzij Klokkengieterij Royal Eijsbouts | Afdrukken |

Asten, 20 mei 2016
Vandaag kan de geschiedenisboeken in als de dag dat de nieuwe klok voor de Ford uit 1937 werd gegoten. Met dank aan Royal Eijsbouts, de klokkengieterij uit Asten.

Tijdens een jubileumfeest van één van onze brandweercollega's raakte Jan Meulendijks aan de praat met Joost Eijsbouts, de directeur van de klokkengieterij, over 'ons Fordje'. De conclusie was dat het wel een hele mooie auto was met heel veel traditie op één ding na: een originele bronzen klok. Dit raakte Joost toch wel. Tijdens dit gesprek werd daarom het plan gesmeed om voor de auto een nieuwe klok te gieten. Een echte Astense klok bij een echte Astense brandweerauto.

Op 20 mei was het zover: onder het toeziend oog van een tiental brandweerlieden, de directeur van Royal Eijsbouts, Siris en het Eindhovens Dagblad werd de klok gegoten. Hierna heeft de brandweer nog een rondleiding gekregen door het bedrijf en zijn de voorzitter van de personeelsvereniging, de directeur van Royal Eijsbouts en Jan Meulendijks geïnterviewd. 

Tijdens een nog nader te bepalen bijeenkomst zal de klok officieel worden overhandigd aan de brandweer. Wordt vervolgd...