26-04-2022 | 13:02 | 054. Nablussen brand stal, Bleekerweg, Heusden | Afdrukken |

Een dag na de zeer grote brand in een kippenstal (zie uitruk 053) kreeg de TS van Asten een melding om te gaan nablussen bij de stal. Ter plaatse bleek in een stuk isolatie van een wand nog brand te zitten. Deze veroorzaakte ook de nodige rookontwikkeling. Met een straal water is dit verder afgeblust.

Voertuigen: 1041
Prio: 2
Oorzaak: eerdere brand