20-12-2021 | 16:46 | 097. Meting gevaarlijke stof, Ommelsveld | Afdrukken |

Nog maar net terug van de vorige uitruk, precies een uur en een minuut later dan uitruk 096, werd brandweer Asten opnieuw gealarmeerd. Ditmaal voor het meten van een gevaarlijke stof. Bij dierenartsenpraktijk De Eenhoorn was een gevaarlijke stof vrijgekomen.

Ter plaatse bleek dat er Isofluraan was vrijgekomen uit het anesthesie apparaat. De vloeistof wordt hierin verdampt in zuurstof om zo dieren onder narcose te brengen. Omdat het een gevaarlijke stof betreft meet de brandweer dit onder bescherming van ademlucht, chemielaarzen en chemiehandschoenen.

Na meting bleek er van een gevaarlijke damp geen sprake meer. Het personeel van de praktijk had namelijk bij het ontruimen de ruimten al dermate goed geventileerd waardoor de damp al uit het pand was getrokken.

Voertuigen: 1041 - AGS
Prio: 2
Oorzaak: lekkage