08-12-2020 | 03:09 | 147. Bestelbus in brand, Diesdonkerweg, Ommel | Afdrukken |

Midden in de nacht mocht de 1041 uitrukken naar Ommel. Volgens de melder zou in de bossen aan de Diesdonkerweg iets branden, vermoedelijk een auto. Ter plaatse bleek er in het bos een bestelbus in brand te staan. Het was direct duidelijk dat het om een bestelbus ging met drugsafval. In het busje stonden enkele grote vaten met vloeibaar materiaal. Alles stond in lichterlaaie. De brand is met twee stralen schuim afgeblust.

Hierna is het bluswater gemeten op zuurgraad. In het busje had het een waarde van PH14 (zeer basisch), verderop een waarde van PH5 (licht zuur). De brandweer heeft de omgeving ruim afgezet met lint in afwachting van de milieudeskundigen van de Omgevingsdienst. Hierna is het incident overgedragen aan de politie.

Voertuigen: 10041
Prio: 1
Oorzaak: brandstichting