23-10-2019 | 09:36 | 100. Automatisch alarm, Deken Meijerstraat | Afdrukken |

Na wel vier weken geen melding te hebben gehad was eindelijk de 100e uitruk van dit jaar een feit. Het ging om een automatisch brandalarm bij De Lisse aan de Deken Meijerstraat. 

Net voordat er kon worden uitgerukt werd via de pagers doorgegeven dat het om een loos alarm ging.

Voertuigen: 1041
Prio: 1
Oorzaak: onbekend