24-06-2019 | 16:50 | 053. Opkomen in verband met 112 storing Afdrukken

Op maandagmiddag was er in heel Nederland een grote storing bij KPN en daardoor ook bij 112 en 0900-8844. Om deze reden is er nagenoeg in iedere regio opgeschaald naar GRIP 2. Daarnaast werden in Brabant Zuidoost alle kazerne coördinatoren opgeroepen om de kazerne komen te bemensen voor als burgers en organisaties een incidenten zouden willen melden. Zo ook in Asten.

Niet veel later zijn ook de bezettingen van allen voertuigen opgeroepen om ook de kazernes te komen bezetten. Dit betekent voor Asten dat de TS 1041, HV 1071 en VC2 5692 bezet werden. 

De storing heeft tot circa 21:15 geduurd. Ondertussen heeft Brandweer Asten 1 melding gehad (zie uitruk 054).

Voertuigen: 1041 - 1071 - 5692
Prio: 2
Oorzaak: storing KPN