07-10-2018 | 17:17 | 135. Automatisch alarm, Deken Meijerstraat | Afdrukken |

De derde melding van deze zondag was een melding van een automatisch brandalarm bij De Lisse aan de Deken Meijerstraat. Nog voordat er kon worden uitgerukt werd er via de pagers doorgegeven dat het om een loos alarm ging.

Voertuigen: 1041
Prio: 1
Oorzaak: vermoedelijk koken